ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До "Звездно парти" ЕООД, ЕИК: 207454228, седалище и адрес: гр. Асеновград, община Асеновград, ул. „Поп Ангел Чолаков” N 94, ет. 1, източно помещение, електронна поща: zvezdnopartyshop@gmail.com
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга* :  ....................................................................

 – Поръчано на*/получено на*: ..............................................................
– Име на потребителя/ите: ..................................................................................
– Адрес на потребителя/ите: ........................................................................

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия): .....................................................

Какво търсите?

Вашата количка