ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

Авторски права

Цялото съдържание, включено в този сайт, включително, но не само, текст, графики или код, е защитено с авторски права съгласно закона за авторското право и сродните му права на Република България, както и останалото законодателство на Република България и Европейския съюз и е собственост на „Звездно парти“. Всички права запазени. Разрешава се електронно копиране и разпечатване на хартиени части от този сайт с единствената цел да се направи поръчка с „Звездно парти” или закупуване на „Звездно парти” продукти. Можете да показвате, при спазване на изрично посочени ограничения или ограничения, свързани с конкретен материал, да изтегляте или отпечатвате части от материала от различните области на сайта единствено за Ваша собствена некомерсиална употреба или да направите поръчка от „Звездно парти” или за закупуване на продукти на „Звездно парти“. Всяко друго използване, включително, но не само, възпроизвеждане, разпространение, показване или предаване на съдържанието на този сайт е строго забранено, освен ако не е изрично писмено разрешено от „Звездно парти”. Освен това се съгласявате и задължавате да не променяте или изтривате известия за собственост от материали, изтеглени от сайта.

 

Ограничаване на отговорността

„Звездно парти“ не носи отговорност за никакви преки или косвени, вкл. последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на този сайт или работата на продуктите, дори ако „Звездно парти“ е било уведомено за възможността за такива щети .

 

Разни

Използването на този сайт ще се регулира във всяко отношение от законите на Република България и Европейския съюз. Вие се съгласявате, че юрисдикцията и мястото на всяко съдебно производство, пряко или косвено произтичащо от или свързано с този сайт (включително, но не само, закупуването на продукти на „Звездно парти“), ще бъде в Република България, съгласно законите на Република България. С оглед предоставянето на съответната стока или услуга от наша страна по поръчката Ви, ние влизаме с Вас в договорни отношения. Гаранционната отговорност е съгласно законодателството на Република България. Невъзможността и/или неуспеха на „Звездно парти“ да настоява или да налага стриктно изпълнение на която и да е разпоредба на тези условия не се тълкува като отказ от която и да е разпоредба или право. Нито поведението между страните, нито търговската практика ще променят някое от тези условия.

 

Използване на сайта

Тормозът по какъвто и да е начин или форма на „Звездно парти“, включително чрез електронна поща, чат или чрез използване на нецензурни или обидни думи, е строго забранен. Не можете да качвате, разпространявате или публикувате по друг начин чрез сайта съдържание, което е клеветническо, клеветническо, неприлично, заплашително, нахлуващо в правата на личен живот или публичност, злоупотребяващо, незаконно или по друг начин нежелателно, което може да представлява или насърчава престъпление, да нарушава правата на която и да е страна или които по друг начин могат да доведат до отговорност или да нарушат някой закон. Не можете да качвате комерсиално съдържание на чата на сайта или да използвате сайта, за да накарате другите да се присъединят или да станат членове на която и да е друга търговска онлайн услуга или друга организация.

 

Отказ от отговорност за участие

„Звездно парти“ не преглежда и не може да преглежда всички съобщения и материали, публикувани или създадени от потребители, които имат достъп до сайта, и по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на тези съобщения и материали. Вие потвърждавате, че предоставяйки ви възможност да преглеждате и разпространявате генерирано от потребителите съдържание на сайта, „Звездно парти“ просто действа като пасивен канал за такова разпространение и не поема никакви задължения или отговорности, свързани с каквото и да е съдържание или дейности на сайта . Въпреки това, „Звездно парти“ си запазва правото да блокира или премахва съобщения или материали, които определи като (а) обидни, клеветнически или неприлични, (б) измамни, измамни или подвеждащи, (в) в нарушение на авторски права, търговска марка или ; друго право на интелектуална собственост на друго или (г) обидно или по друг начин неприемливо за Звездно Парти по свое усмотрение.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетете „Звездно парти“ и/или неговите служители, управители, служители, агенти, лицензодатели и доставчици (заедно „Доставчиците на услуги“) от и срещу всички загуби, разходи, щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари , в резултат на всяко нарушение на тези правила и условия или каквато и да е дейност, свързана с вашия акаунт (включително небрежно или неправомерно поведение) от вас или друго лице, което има достъп до сайта, използвайки вашия акаунт в Интернет.

 

Връзки на трети страни

В опит да осигури добавената стойност на нашите посетители, „Звездно парти“ може да се свързва със сайтове, управлявани от трети страни. Въпреки това, дори ако третата страна е свързана с „Звездно парти“, „Звездно парти“ няма контрол върху тези свързани сайтове, като всички те имат отделни практики за поверителност и събиране на данни, независимо от Звездно парти. Тези свързани сайтове са само за ваше удобство и затова имате достъп до тях на свой собствен риск. Независимо от това, „Звездно парти“ се стреми да защити целостта на своя уеб сайт и поставените върху него връзки и затова изисква всякаква обратна връзка не само за неговия собствен сайт, но и за сайтове, към които има връзки (включително ако конкретна връзка не работи).

Какво търсите?

Вашата количка