ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

ЛИЧНИ ДАННИ

„Звездно парти“ е със седалище в България и продава фото фонове от различни материали  и аксесоари за тържества, празници, партита и други събития. Предлагаме ръчно и/или основно ръчно, и/или изцяло или частично персонализирано изработени артикули за продажба в Европейския съюз и в целия свят. Бизнесът на „Звездно парти“ използва доставчик на доставки на трети страни, за да помогне за изпълнението на неговите поръчки и отпечатване на техните продукти. Те използват Google Cloud, за да хостват част от личната информация на купувачите му.

Тази Политика за поверителност не се прилага за практиките на трети страни, които не притежаваме или контролираме, както и на интернет- платформите, чрез които предлагаме стоките и услугите си. Можете да се обърнете към Политиката за поверителност на съответната платформа, за да научите повече за нейните практики за поверителност.

Информация, която събираме:

За да изпълните поръчката си, трябва да ни предоставите определена информация (а когато продаваме чрез интернет платформа- информацията, която сте упълномощили съответната интернет – платформа да ни предостави, ако случаят е такъв), като вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, информация за плащане и подробности за продукта, който поръчвате. Можете също така да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация (например за персонализирана или персонализирана поръчка), ако се свържете директно с нас.

Защо се нуждая от вашата информация и как я използваме:
С оглед предоставянето на съответната стока или услуга от наша страна по поръчката Ви, ние влизаме с Вас в договорни отношения. Разчитаме на редица правни основания за събиране, използване и споделяне на вашата информация, включително:
• според нуждите за предоставяне на нашите услуги, например когато използваме вашата информация за изпълнение на вашата поръчка, за уреждане на спорове или за предоставяне на клиентска поддръжка;
• когато сте предоставили своето положително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, например като се регистрирате в моя пощенски списък;
• при необходимост за спазване на законово задължение или съдебно разпореждане или във връзка със съдебен иск, като запазване на информация за вашите покупки, ако това се изисква от данъчното законодателство; и
• според необходимостта за целите на моите законни интереси, ако тези законни интереси не са заменени от вашите права или интереси, като 1) предоставяне и подобряване на услугите ми. Ние използваме вашата информация за предоставяне на услугите, които сте поискали и в нашия законен интерес за подобряване на нашите услуги; и 2) Спазване на Политиката за продажба на Etsy и Условията за ползване. Ние използваме Вашата информация, колкото е необходимо, за да се съобразим с нашите задължения съгласно Политиката за продажба на Etsy и Условия за ползване.

Споделяне и разкриване на информация

• Интернет – платформа на която или чрез която продаваме стоките и услугите си. Ние споделяме информация с със съответната интернет- платформа, колкото е необходимо, за да ви предоставим нашите услуги и да спазваме задълженията си както по отношение на Политиката за продавачи на на съответната интернет- платформа, така и по отношение на условията за ползване на платформата.
• Доставчици на услуги. Ангажираме определени доверени трети страни да изпълняват функции и да предоставят услуги на нашия магазин, като доставчици и печатница. Ние ще споделим вашата лична информация с тези трети страни, но само до степента, необходима за извършване на тези услуги.
• Бизнес трансфери. Ако продадем или обединим бизнеса ми, мога да разкрия вашата информация като част от тази транзакция, само до степента, разрешена от закона.
• Спазване на законите. Можем да събираме, използваме, съхраняваме и споделяме вашата информация, ако добросъвестно вярваме, че е разумно необходимо да: (а) отговорим на съдебен процес или на държавни искания; (б) прилагам моите споразумения, условия и политики; (в) предотвратяване, разследване и разглеждане на измами и други незаконни дейности, сигурност или технически проблеми; или (г) защитавам правата, собствеността и безопасността на моите клиенти или други.

Задържане на данни
Ние запазваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставим нашите услуги и както е описано в нашата Политика за поверителност. Въпреки това може да се наложи да запазим тази информация, за да се съобразим с нашите законови и регулаторни задължения, да разрешаваме спорове и да прилагаме моите споразумения. Обикновено съхраняваме вашите данни за следния период от време: 4 години.
Трансфери на лична информация извън ЕС
Ние можем да съхраняваме и обработваме вашата информация чрез хостинг услуги на трети страни в САЩ и други юрисдикции. В резултат на това ние можем да прехвърлим вашата лична информация в юрисдикция с различни закони за защита на данните и държавно наблюдение от вашата юрисдикция. Ако се счита, че прехвърляме информация за вас извън ЕС, разчитам на Privacy Shield като правно основание за прехвърлянето, тъй като Google Cloud е сертифициран по Privacy Shield.
Вашите права
Ако пребивавате на определени територии, включително ЕС, имате редица права по отношение на вашата лична информация. Докато някои от тези права се прилагат като цяло, някои права се прилагат само в определени ограничени случаи. Ние описваме тези права по-долу:
• Достъп. Може да имате право на достъп и да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу.
• Промяна, ограничаване, изтриване. Възможно е също така да имате права да променяте, ограничавате използването или изтриването на вашата лична информация. При отсъствие на изключителни обстоятелства (като например когато от мен се изисква да съхранявам данни по правни причини) Обикновено ще изтрием вашата лична информация при поискване.
• Обект. Можете да възразите срещу (i) обработката на част от вашата информация въз основа на нашите законни интереси и (ii) получаване на маркетингови съобщения от нас, след като предоставите изричното си съгласие за получаването им. В такива случаи ние ще изтрием вашата лична информация.

Ако имате въпроси или притеснения, можете да се свържете с нас:

email: zvezdnopartyshop@gmail.com

Телефон: 0988943496

 

Какво търсите?

Вашата количка